مطالب اینترنتی
چهارشنبه 22 شهریور 1396 :: نویسنده : نویسنده

دکوراسیون داخلی را با رنگ صورتی بچینیم

 

رنگ صورتی یکی از رنگ های پرطرفدار این روزها برای دکوراسیون داخلی است. با ما همراه شوید تا بدانید بهترین رنگ ها برای ست کردن با رنگ صورتی چه رنگ هایی است.

رنگ صورتی یکی از رنگ های پرطرفدار برای دکوراسیون داخلی در این روزها و مخصوصا فصل بهار است. اما اگر می خواهید یک دکوراسیون داخلی زیبا با رنگ صورتی بچینید باید بدانید چه رنگ هایی را باید با رنگ صورتی ست کنید. با ما همراه شوید تا شما را با بهترین ترکیب های رنگی با دکوراسیون صورتی آشنا کنیم.

چیدمان صورتی خانه,اصول چیدمان خانه صورتی

دکوراسیون صورتی,چیدمان خانه با رنگ صورتی

ترکیب رنگ های مناسب چیدمان صورتی

آشنایی با ترکیب رنگ های مناسب چیدمان صورتی, دکوراسیون رنگ صورتی

ترکیب رنگ های مناسب چیدمان صورتی, چیدمان صورتی رنگ مناسب خانه

رنگ های چیدمان خانه صورتی

اصول چیدمان خانه صورتی, دکوراسیون خانه صورتی

چیدمان خانه با رنگ صورتی, چیدمان صورتی خانه

آشنایی با ترکیب رنگ های مناسب چیدمان صورتی

رنگ های مناسب برای ست با رنگ صورتی, آشنایی با ترکیب رنگ های مناسب چیدمان صورتی

دکوراسیون رنگ صورتی, ترکیب رنگ های مناسب چیدمان صورتی

دکوراسیون و چیدمان صورتی

ترکیب رنگ های مناسب چیدمان صورتی,چیدمان خانه با رنگ صورتی

رنگ های مناسب دکوراسیون و چیدمان صورتی

 

چیدمان صورتی رنگ مناسب خانه,دکوراسیون صورتی

 

سیمرغ

 

The post دکوراسیون داخلی را با رنگ صورتی بچینیم appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :دکوراسیون داخلی را با رنگ صورتی بچینیم
http://www.jazzaab.net/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%da%86%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85.htmlنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نکاتی مهم برای ساختن آینده ای طلایی وموفق!

خبرگزاری آریا –
موفقیت
با الهام از نیروی ایمان، خود را به سوی موفقیت سوق دهید.
به پیروزی خود ایمان پیدا کنید وآن را به چنگ آورید.
بی اعتقادی ونیروی ویرانگر حاصل از آن را نابود کنید.
از بزرگ اندیشی, نتایجی بزرگ بگیرید.
ذهن خویش را وادارید تا افکار مثبت ایجاد کند.
قدرت ایمان را در خود تقویت کنید.
یک برنامه موفقیت آمیز وجدی طرح کنید.
خود را در برابرآفت عذر تراشی واکسینه کنید، عافتی که عامل شکست هاست.
رمز ورازی که دردیدگاه شما نسبت به تندرستی وجود دارد دریابید.
برای رهایی از بهانه های مربوط به فقدان تندرستی چهارگام مثبت بردارید.
کشف کنید که چرا هوش به تنهایی در برابر تفکر ارزشی ندارد.
از ذهن خود برای اندیشیدن استفاده کنید نه برای انبار کردن اطلاعات.
سه شیوه آسان برای رهایی ازبهانه های فقدان هوش رایاد بگیرید.
بر مشکل سن غلبه کنید،«خیلی پیر»یا«خیلی جوان بودن»،
بهانه های مربوط به نداشتن شانس را به کنار نهید واقبال نیک را به سوی خود بکشانید.
از تکنیک اقدام برای رهایی از ترس وایجاداطمینان استفاده کنید.
حافظه خود را به گونه ای به کارگیریدکه میزان اطمینانتان را افزایش دهد.
بر ترس خود از دیگران غلبه کنید.
با گوش سپردن به ندای وجدان، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
با اعتماد به نفس عمل کنید تا بتوانید با اعتماد به نفس بیندیشید.
روش های پنج گانه غلبه بر ترس را به کار ببندید.
دریابید که میزان موفقیت شما با وسعت تفکرتان نسبت مستقیم دارد.
ابعاد حقیقی خود را بسنجید وارزشهای خود رابشناسید.
بزرگ بیندیشید.
با یاری این چهار مرحله خاص دامنه بزرگ اندیشی خود را بگسترانید.
با تجسم ایده آلهای خود، اندیشه خود را گسترش دهید.
برای مردم وخودتان وهر آنچه وجود دارد ارزش قائل شوید.
به حرفه خود به شکلی«بزرگ اندیشانه» بنگرید.
ذهن خود را با مسائلی فراتر از امور جزئی مشغول کنید وروی مسائل مهم تمرکز داشته باشید.
خود را بیازمایید، دریابید که بزرگ اندیش تر از آنید که خود تصور می کنید.
از تفکر خلاق برای یافتن راههای بهتر وتازه تر برای انجام کارها استفاده کنید.
با ایمان داشتن به اینکه می توان کارها راانجام داد، نیروی خلاق را تقویت کنید.
با اندیشه های دست وپاگیر ومتحجر مبارزه کنید.
با استفاده از نیروی خلاق، بهتر وبیشتر کار کنید.
با تقویت گوش وهوش خود، از سه کلید برای پرورش خلاقیت استفاده کنید.
تفکر خود راگسترش دهید وذهن خودرا به فعالیت وادارید.
ایده ها وآرمان های خود را،که محصول تفکر شما هستند تحقق بخشید.
ظاهر خود را بیارایید، زیرا کمک می کند افکارآراسته تری داشته باشید.
فکر کنید دارید کار مهمی انجام می دهید تا آدم با اهمیتی شوید.
شخصیت خود را بر اساس شعار سازنده«خودرادست کم نگیرید»بنا کنید.
افکار خود راتعالی بخشید، مانند انسانهای بزرگ منش بیندیشید.
محیط پیرامون خود را به سود خود درآورید.
نگذارید آدمهای کوچک سد راه ایده آلهای بزرگ شما شوند.
بر محیط کار خود مسلط شوید.
در اوقات فراغت، به خود استراحت روحی کامل بدهید.
سموم فکری راازمحیط خودبه دورافکنید.
سعی کنید که همه کارها رابه نحو احسن انجام دهید.
دیدگاهی رابرگزینید که شما را سریعتر به خواسته هایتان برساند.
سر شوق بیایید، فعال شوید.
نیرویی را که دراشتیاق وجود دارد، تقویت کنید.
احساس کنید «مهم هستید».
سیاست«اولویت درارائه خدمت» رابرای کسب درامد بیشتر اتخاذ کنید.
با خوشبختی نسبت به مردم، توجه وحمایت آنان رابه سوی خود جلب کنید.
خود راروشنی بخش زندگی دیگران کنید تا دوست داشتنی تر شوید.
برای ایجاد رفاقت پیش قدم شوید.
«درمردم جز خوبی ندیدن» فنی است که باید در آن مهارت یابید.
سعی کنید که شنونده خوبی باشید تا دوستان جدید پیدا کنید.
بزرگ بیندیشید! حتی زمانی که اوضاع بر وفق مرادتان نیست.
عادت کنید که اقدام راجایگزین تعلل کنید، وبه دست آوردن اطمینان استفاده کنید.
با عملکرد ذهن خود آشنا شوید.
اهمیت واژه «الان» رادرک کنید.
عادت کنید که بلند وقاطع حرف بزنید تا احساس قدرت کنید.
به ابتکار که نوع خاصی از عمل است، رو آورید.
کشف کنید که شکست، چیزی جز یک حالت خاص ذهنی نیست.
ازهرمانعی که برسر راهتان قرار می گیرد، درسی بگیرید.
از نیروی سازنده انتقاد ازخویش بهره ببرید.
از پشتکاروآزمایش نتایج مثبتی بگیرید.
به مدد تمرکز بر جنبه های مثبت هر چیز، باناامیدی مبارزه کنید.
هدف ومقصد کاملاً مشخصی رابرای زندگی خودتان تعیین کنید.
برای ده سال آینده خود هدف ونقشه معینی طرح کنید.
ازپنج عاملی که موفقیت را نابود می کند دوری کنید.
با تعیین اهداف مشخص، نیروی خود راچند برابر کنید.
اهدافی رابرگزینید که موفقیت وشادکامی شما راتضمین می کند.
با بهره گیری از«خودسازی سی روزه»به اهداف خود نائل آیید.
برای داشتن آینده ای ثمر بخش روی خودتان سرمایه گذاری کنید.
چهار اصل رهبری رایادبگیرید.
نیروی خورا برای تبادل نظر باافرادی که می خواهید آنها را تحت تاثیر قرار دهید، افزایش دهید.
از نگرش«انسان بودن» برای کسب موفقیت استفاده کنید.
به پیشرفت بیندیشید. به پیشرفت ایمان داشته باشد. برای پیشرفت بکوشید.
خودرابسنجیدتاببینید آیا ترقی خواهانه فکر می کنید یا خیر.
از قدرت تفکر بی نظیر خود بهره مند شوید.
دربحرانی ترین لحظات زندگی، ازجادوی بزرگ اندیشی استفاده کنید.
منبع:seemorgh.com
لینک منبع

مطلب نکاتی مهم برای ساختن آینده ای طلایی وموفق! در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :نکاتی مهم برای ساختن آینده ای طلایی وموفق!
http://mofidestan.ir/2017/08/29/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%88/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 1 شهریور 1396 :: نویسنده : نویسنده


تولید ابریشم رسانا توسط چینی ها

تولید کرم ابریشم رسانا توسط چینی ها

با تحقیقاتی که محققان چینی انجام داده اند نوعی ابریشم رسانای الکتریسیته بسازند و به این ترتیب حسگرهای انعطاف پذیر تهیه کنند. در همین راستا انها به کرم ابریشم گرافن خوراندند.

به گزارش تالاب:، امروزه درجوراب های هوشمند گرفته تا لباس ورزشی که میزان فعالیت را اندازه گیری می‌کند، حسگرهای پوشیدنی به کار میرود. به همین علت انها به نوعی فناوری ملزوم در زندگی تبدیل شده اند. در همین راستا در تحقیقی اخیر دانشمندان دانشگاه تسینوگوا در چین سعی کردند با دو روش گوناگون ابریشم رسانا ساخت کنند. در یکی از روشها آن ها گرافن را به کرم های ابریشم خوراندند تا موادی انعطاف پذیرتر و قدرتمندتر ساخت کنند که رسانای الکتریسیته نیز باشد.

ابریشم رسانا در ساخت روبات هایی به کار میرود که قابلیت درک لمس، دما یا رطوبت را دارند. آن ها حتی میتوانند صدای افراد را تشخیص دهند. در آینده نزدیک می‌توان با این نوع ابریشم حسگرهای پوشیدنی انعطاف پذیرتری ساخت.

این در حالی هست که حسگرها معمولا از نیمه رساناها ساخته میشوند اما نمی‌توان حسگرهای فشار «که اصولا تغییرات در میزان نیروی وارده را می سنجند» را با انعطاف پذیری و حساسیت بالا ساخت اما دانشمندان با بهرهگیری از ابریشم که قدرتمندتر از فولاد و انعطاف پذیرتر از نایلون هست توانستند بر این چالش غلبه کنند. آن ها حسگرهای فشار، دما و نوعی حسگر با قابلیت اندازه گیری دما و فشار همزمان ساختند.

برای اینکار دانشمندان از دو روش بهرهگیری کردند، اولیه انها ابریشم را در یک محیط گازی بی اثر با دمای ٦٠٠ تا ٣ هزار درجه سانتیگراد فراوری کردند. در نتیجه ابریشم با کربن و سلول های گرافیت آمیخته شد.

در روش دیگر محققان گرافن یا ذرات ریز نانوتوب را به کرم های ابریشم خوراندند. گرچه این روش تاکنون به ساخت پارچه ای با قابلیت رسانایی منجر نشده اما دانشمندان همچنان به تحقیقات ادامه میدهند.لینک منبع

مطلب تولید ابریشم رسانا توسط چینی ها در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :تولید ابریشم رسانا توسط چینی ها
http://mofidestan.ir/2017/08/23/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%85-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نویسنده
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو